Descobriu l'Equip d'Il·lusions: molt més que Monitors de Lleure

Molt més que Monitors de Lleure, l’equip de la nostra associació està compost per persones formades, entusiastes i compromeses amb un projecte que treballa per al desenvolupament social, emocional i intel·lectual d’infants i persones amb risc d’exclusió social.

L’equip d’Il·lusions és una família de membres disposats a gaudir d’oportunitats educatives.

Què ens caracteritza? Creiem que no podem oferir el millor als infants si no som capaços de buscar el millor per nosaltres. Ens mimem les unes a les altres i gaudim de la intensitat (tant per lo bo com per lo dolent, per què no dir-ho). Volem gaudir del creixement personal a través de la nostra professió i per aconseguir-ho és indispensable establir sinergies que ens permetin oferir la nostra millor versió.

El nostre equip és un conjunt multicolor de persones que a través del vincle busca (i irradia) benestar.

Mira el que fem: