Línia de Treball: com treballem i com aconseguim objectius

La nostra línia de treball és la manera com entenem que s’ha de desenvolupar la nostra feina.

La nostra voluntat és acompanyar els infants en el seu creixement, tant físic, com psicològic, com afectiu i social, i alhora proporcionar la diversió necessària en època de lleure.

L’apropament inicial, i també quotidià amb les famílies,  permet seguir la metodologia de treball amb la finalitat de que els pares coneguin en tot moment l’evolució del nen i de l’activitat.

Crear un ambient de confiança i harmonia entre tots els participants és un dels eixos transversals que afavoreix el desenvolupament del programa pedagògic.

En aquesta línia, els primers dies es fan activitats perquè la mainada es coneguin entre ells, conegui els dirigents i es familiaritzi amb els espais i el funcionament de les activitats.

D’altra banda, amb l’objectiu de consolidar una feina de qualitat i alhora divertida, es programen activitats de tota mena que desenvolupin certes competències i habilitats com són les activitats de psicomotricitat que introdueixin en l’esport i els seus valors, com l’esforç i la disciplina, o els tallers d’ecologia que ajudaran a conscienciar-se en el respecte a la natura. També el coneixement d’altres llengües que no només en facilitarà un aprenentatge més profund en el futur, sinó que augmenta les capacitats cognitives.

Per últim, ens agradaria deixar patent el caràcter vocacional de la nostra feina i que ens mou el desig de posar el nostre petit gra de sorra per contribuir en la felicitat del bé més preuat de la nostra societat: els nostres infants.