Serveis

Algunes de les activitats que porta a terme l’equip d’Il·lusions són:

●     Camins Escolars

Hi ha diverses rutes, des de punts estratègics del poble, dirigides per un monitor que acompanya als nens i nenes als centres d’ensenyament.

Amb aquesta iniciativa es promocionen els desplaçaments a peu i la recuperació de l’espai públic com a espai de relació i convivència.

Aquesta activitat es porta a terme des del curs 2008-2009 fins a l’actualitat.

●     Tallers d’Estudi Assistit

Els TAE són activitats de suport a la tasca escolar fora de l’horari lectiu per tal de reforçar els hàbits escolars i desenvolupar tècniques d’estudi, principalment, dirigides als alumnes nouvinguts. A Palafrugell gestionem els tallers dels CEIP Carrilet, Barceló i Matas, Pi Verd, Torres Jonama, de les escoles Vedruna, Prats de la Carrera i Sant Jordi i de l’IES Baix Empordà.

Aquesta activitat es porta a terme des del curs 2006-2007 fins a l’actualitat.

 

●     Biblioteca del CEIP Barceló i Matas

Enmarcada al Pla Educatiu d’Entorn de Palafrugell, l’activitat “OBRIM L’ESCOLA”- BIBLIOTEQUES ESCOLARS FORA L’HORARI LECTIU consisteix en obrir l’escola en horari extraescolar, de 17 a 18h. Per poder utilitzar el material, llegir el diari, revistes,…

Aquests espais oberts compten amb un dinamitzador i la biblioteca està oberta a la gent del barri i les famílies dels alumnes.

Aquesta activitat es porta a terme des del curs 2006-2007 fins a l’actualitat.

 

●     Classes de Suport al col·legi Prats de la Carrera

Classes de suport a nouvinguts i repàs per aquells alumnes que ho requereixin al Col·legi Prats de la Carrera de Palafrugell.

Aquesta activitat es porta a terme des del curs 2004-2005  fins a l’actualitat.

 

●     Classes de Suport a l’IES Frederic Martí i Carreras

Un dels instituts de Palafrugell obre un espai per realitzar classes de repàs dirigides als              alumnes en general fets per una mestra.

Aquesta activitat es porta a terme des del curs 2002-2003  fins a l’actualitat.

 

●     Suport a la Lectura al CEIP Torres i Jonama

El projecte Suport a la Lectura té com a objectiu millorar la velocitat i la comprensió                  lectora dels alumnes que hi estiguin interessats.

Aquesta activitat es porta a terme des del curs 2009-2010  fins a l’actualitat.

 

 

●     Pla de Transició al Treball (PTT)

Aquest és un projecte destinat a nois i noies que no hagin finalitzat l’ensenyament secundari obligatori per tal de proporcionar-lis recursos personals i professionals perquè puguin trobar feina i/o continuar la seva formació.

Aquesta activitat s’ha iniciat enguany.

●     Classes d’Informàtica a l’Escola d’Adults de Palafrugell

El CFA (Centre de Formació d’Adults) de Palafrugell posa a disposició de la ciutadania els cursos d’iniciació a la informàtica (inicial I i inicial II) tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i de comunicació per desenvolupar-se en la societat actual.

Aquesta activitat es porta a terme des del curs 2004-2005  fins a l’actualitat.

 

●     Extraescolars al CEIP Torres Jonama

L’oferta d’activitats extraescolars d’Il·lusions per al CEIP  Torres Jonama inclou dibuix,              escacs, dansa i informàtica.

Aquesta activitat es porta a terme des del curs 2002-2003  fins a l’actualitat.

 

●     Pla de Barris

Dins del Pla de Barris s’efectuen uns tallers per als nens del barri que, de forma voluntària, organitza la nostra entitat de forma representativa de les nostres activitats.

Aquesta activitat es porta a terme des del curs 2009-2010  fins a l’actualitat.

 

  • Casal d’Estiu Il·lusions

Els casals d’estiu neixen per respondre una demanda social que permeti conciliar les vacances escolars amb els horaris laborals dels pares dels alumnes.

S’ofereix la possibilitat als nens i nenes de realitzar activitats en el seu entorn habitual i seguir mantenint els hàbits adquirits durant el curs en un context lúdic que promociona l’autonomia de l’infant, la seva creativitat i socialització.